Muzeum Sztuki ms1 w Łodzi
WITALNY REALIZM GRUPY KOŁO KLIPSA / VITAL REALISM OF THE KOŁO KLIPSA GROUP
aranżacja wystawy / exhibition design
Magdalena Koziej i Paulina Stepień
2015
kurator wystawy: Jarosław Lubiak
foto: Piotr Tomczyk