Muzeum Sztuki ms1 w Łodzi
WITALNY REALIZM GRUPY KOŁO KLIPSA / VITAL REALISM OF THE KOŁO KLIPSA GROUP
aranżacja wystawy / exhibition design
Magdalena Koziej i Paulina Stepień
2015
kurator wystawy: Jarosław Lubiak
foto: Piotr Tomczyk

http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0366.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0363.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0359.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0364.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0369.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0374.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0376.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0381.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0383.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0391.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0388.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0353.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0345.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0358.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0340.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0341.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0409.jpg
http://wunderteam.pl/files/gimgs/th-11_29_y6b0416.jpg